Skip to content

11. studenoga 2011.

Tehnička intervencija- spašavanje unesrećene osobe u prometu, Bregana, Žumberačka cesta

Dana 11.11.2011 godine u 07,30 sati zaprimljena dojava od strane PP Samobor o potrebi spašavanja unesrećene osobe iz vozila u Bregani, Žumberačka cesta b.b. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 4 vatrogasac. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da se osoba nalazi u vozilu i da ju je potrebno osloboditi. Spašavanje se vršilo pomoću hidrauličnih škara i razupore, te uz upotrebu poluge, rezača pojaseva i pile za rezanje stakla.Osobu smo oslobađali u suradnji sa djelatnicima HMP i nakon oslobađanja pomagali staviti osobu na nosila. Uzrok intervencije je prometna nezgoda, šteta neutvrđena.

-->