Skip to content

30. ožujka 2011.

Sprečavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

­JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

KLASA: 003-01/12-08/1

URBROJ
: 238/27-114-101-12-1

U Samoboru, 28. veljače 2012. godine

Sukladno članku 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11.- u nastavku teksta: Zakon) Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora, kao javni naručitelj u smislu članka 5. stavak 1. točka 3. Zakona, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s niže navedenim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja:

1. Obrt za proizvodnju proizvoda od metala i plastike „Radiona Berčić“, vl. Josip Berčić, Podvrh, Podvrh 4

 

Zapovjednik

Mladen Žitković, dipl. ing.

Dostaviti:

  1. www.jvp-samobor.hr
  2. Pismohrana
-->