Skip to content

Arhiva objava iz

26
velj.

Plan nabave za 2014. g.

Plan nabave za 2014. g.

26
velj.

Antikorupcijska klauzula

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SAMOBORA

KLASA: 003-01/13-08/1
URBROJ: 238/27-114-02-13-1

U Zagrebu, 30. srpnja 2013. godine

Sukladno članku 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine 90/11.,83/13. i 143/13 ) u nastavku teksta: Zakon) Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora, kao javni naručitelj u smislu članka 5. stavak 1. točka 3. Zakona, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s niže navedenim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja:

1. Obrt za proizvodnju i trgovinu „BRAVARIJA MIHOČINEC“, vl. Petar Mihočinec, ulica Mirka Bogovića 58, Galgovo, 10435 Sveti Martin pod Okićem.

Zapovjednik

Mladen Žitković, dipl. ing.

Dostaviti:
1. www.jvp-samobor.hr
2. Oglasna ploča
3. Pismohrana

Antikorupcijsku klauzulu možete preuzeti ovdje

-->