Skip to content

Objave iz kategorije ‘Godišnji financijski izvještaj’

2
velj.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Preuzmite ovdje

2
velj.

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora
Preuzmite ovdje

4
velj.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu JVP Grada Samobora

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu JVP Grada Samobora
Pruzmite ovdje

4
velj.

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu JVP Grada Samobora

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu JVP Grada Samobora
Pruzmite ovdje

3
velj.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2020.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2020.
Pruzmite ovdje

3
velj.

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu
Pruzmite ovdje

6
velj.

Financijski izvještaj za 2019. godinu

Financijski izvještaj za 2019. godinu
Pruzmite ovdje

30
sij.

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Financijski izvještaj za 2018. godinu
Pruzmite ovdje

4
velj.

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Bilanca, na dan 31. 12.2018. / PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (I dio), 2018. / PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (II dio), 2018. / PDF
Zaključak Upravnog vijeća o prihvaćanju završnog financijskog izvješća za 2018., Bilješke uz izvještaj, Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika-referentna stranica / PDF
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Izvještaj o obvezama / PDF

2
velj.

Financijski izvještaj za 2017. godinu

Potvrda o pruzetom financijskom izvještaju 2017. / PDF
Izvještaj o obvezama, 2017. / PDF
Bilanca, na dan 31. 12.2017. / PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (I dio), 2017. / PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (II dio), 2017. / PDF
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, 2017. / PDF
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, 2017. / PDF
Izvještaj proračuna, referentna stranica, 2017. / PDF
Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima izdacima, 2017. / PDF

-->