Skip to content

Objave iz kategorije ‘Razno’

4
Velj

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Bilanca, na dan 31. 12.2018. / PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (I dio), 2018. / PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (II dio), 2018. / PDF
Zaključak Upravnog vijeća o prihvaćanju završnog financijskog izvješća za 2018., Bilješke uz izvještaj, Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika-referentna stranica / PDF
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Izvještaj o obvezama / PDF

22
Sij

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Pruzmite ovdje

17
Sij

Financijski plan JVP grada Samobora za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Financijski plan JVP grada Samobora za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Pruzmite ovdje

17
Sij

Program rada i razvoja za 2019.

Program rada i razvoja za 2019.
Pruzmite ovdje

17
Sij

Zaključci s 8. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci s 8. sjednice Upravnog vijeća
Pruzmite ovdje.

21
Pro

Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća
Pruzmite ovdje

22
Lis

Izvješće o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Izvješće o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pruzmite ovdje

22
Lis

Zaključci s 7. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci s 7. sjednice Upravnog vijeća
Pruzmite ovdje

10
Lis

Obavijest o održavanju 7. sjednice Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 7. sjednice Upravnog vijeća
Pruzmite ovdje

29
Ožu

Statut JVP Grada Samobor – pročišćeni tekst

Statut JVP Grada Samobor – pročišćeni tekst
Pruzmite ovdje

-->