Skip to content
1

O postrojbi

Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora je javna gradska ustanova, koja u okvirima vatrogasne djelatnosti skrbi o  potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.
Osnovana je 31.08.2010. godine za područje grada Samobora. Osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora je Gradsko poglavarstvo Grada Samobora na temelju  Zakona o vatrogastvu ( N.N. 106/99 ) i Zakona o ustanovama ( N.N 76/96 ).
Smještena je u Samoboru, Stražnička 5.

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora je vatrogasna djelatnost:
sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodnim i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.
Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora može, uz vatrogasnu djelatnost upisanu u sudski registar, obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju vatrogasne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost ( održavanje vozila, organizacija  kulturnih i športskih priredaba, prijevoz vode i slično ), ako se time ne ugrožava obavljanje vatrogasne djelatnosti i ako se one obavljaju u manjem opsegu.
Počeci profesionalne vatrogasne službe sežu u 1967. godinu  kada je zbog sve većeg broja požara na inicijativu ondašnje Općinske skupštine odlučeno da se  zaposli  5 profesionalnih vatrogasaca, koji su bili u stalnom  24 satnom  dežurstvu i formacijski su spadali pod  Sekretarijat za unutrašnje poslove općine Samobor, a smješteni su bili u prostorima DVD-a Samobor.
Takva organizacija vatrogastva ostaje do 01.07. 1982. godine kada se u Samoboru osniva Centar za protupožarnu zaštitu i vatrogastvo koji djeluje sve do kraja 1993. godine, točnije 31.12.1993. kada vatrogasci prelaze u nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova.    Kao i većina gradova u Republici Hrvatskoj, primjenom Zakona o vatrogastvu ( iz 1999. godine ) nakon decentralizacije profesionalnog vatrogastva iz Ministarstva unutarnjih poslova grad Samobor je 31.08.2000. godine  osnovao Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Samobora.

Trenutno je u postrojbi je zaposleno zajedno sa zapovjednikom  24 vatrogasca, koji rade u četiri smjene.
Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora osnovana je za  područje Grada Samobora površine 250,73 km? na kojem živi  prema popisu stanovništva iz 2001. godine 36.206 tisuća stanovnika (prema podacima iz 2008. godine oko 40.000  stanovnika )
Postrojba intervenira  i na području Grada Sveta Nedjelja površine oko 42 km? , sa približno  22.000 stanovnika.
Gradsko vijeće Grada Samobora  donijelo je 2008. godine novu « Procjenu  Ugroženosti  od požara i tehnoloških eksplozija « i «Plan zaštite od požara Grada Samobora» prema kojoj postrojba treba imati  ukupno 27 vatrogasaca.

1 Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. clindamicina 600

Comments are closed.

-->