Skip to content

Arhiva objava iz

31
sij.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Pruzmite ovdje

28
sij.

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu
Pruzmite ovdje

26
sij.

Obavijest o održavanju 8. sjednice Vatrogasnog vijeća

Obavijest o održavanju 8. sjednice Vatrogasnog vijeća
Pruzmite ovdje

17
sij.

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2022. – 2024. godine

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2022. – 2024. godine
Pruzmite ovdje

17
sij.

Program rada i razvoja Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2022. godinu

Program rada i razvoja Javne vatrogasne postrojbe GradaSamobora za 2022. godinu
Pruzmite ovdje

14
sij.

Obavijest o radnom vremenu sa strankama

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Samobora radno vrijeme za rad sa strankama je:
svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

Rad sa strankama izvan radnog vremena moguće je dogovoriti uz prethodnu najavu pozivom na telefon: 01/3337775

Obavijest o radnom vremenu sa strankama
Pruzmite ovdje

-->