Skip to content

Arhiva objava iz

30
sij.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Pruzmite ovdje

30
sij.

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Financijski izvještaj za 2018. godinu
Pruzmite ovdje

30
sij.

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2019.
Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora je obvezna registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, koji javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom, te otvorenom obliku. Sve zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid u registar ugovora Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora na poveznici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/; Registri ugovora, Datum ažuriranja: upisati razdoblje za koje se traži ispis Registra, Naručitelj: Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora, Kreiraj izvješće.

30
sij.

Plan nabave Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2020.

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora je obvezna Plan nabave i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, koji bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom, te otvorenom obliku. Sve zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid u plan nabave Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora na poveznici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Godina plana: 2020, Naručitelj Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora, Kreiraj izvješće.

28
sij.

Obavijest o održavanju 14. sjednice Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 14. sjednice Upravnog vijeća
Pruzmite ovdje

21
sij.

Procedura zaprimanja, kontrole i plaćanja elektroničkih računa u JVP Grada Samobora

Procedura zaprimanja, kontrole i plaćanja elektroničkih računa u JVP Grada Samobora
Pruzmite ovdje

20
sij.

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Pruzmite ovdje

17
sij.

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura blagajničkog poslovanja
Pruzmite ovdje

17
sij.

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora
Pruzmite ovdje

17
sij.

Odluka o pravu i uvjetima korištenja službenog automobila, mobitela i poslovne kreditne kartice iz 2019. godine

Odluka o pravu i uvjetima korištenja službenog automobila, mobitela i poslovne kreditne kartice iz 2019. godine
Pruzmite ovdje

-->