Skip to content

Objave iz kategorije ‘Godišnji financijski izvještaj’

4
velj.

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Bilanca, na dan 31. 12.2018. / PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (I dio), 2018. / PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (II dio), 2018. / PDF
Zaključak Upravnog vijeća o prihvaćanju završnog financijskog izvješća za 2018., Bilješke uz izvještaj, Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika-referentna stranica / PDF
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Izvještaj o obvezama / PDF

2
velj.

Financijski izvještaj za 2017. godinu

Potvrda o pruzetom financijskom izvještaju 2017. / PDF
Izvještaj o obvezama, 2017. / PDF
Bilanca, na dan 31. 12.2017. / PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (I dio), 2017. / PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (II dio), 2017. / PDF
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, 2017. / PDF
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, 2017. / PDF
Izvještaj proračuna, referentna stranica, 2017. / PDF
Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima izdacima, 2017. / PDF

6
velj.

Financijski izvještaj za 2016. godinu

Izvještaj proračuna, referentna stranica, 2016 / PDF
Bilješke uz izvještaj, 2016 / PDF
Bilanca, 2016 / PDF
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 2016 / PDF
Izvještaj o obvezama, 2016 / PDF
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, 2016 / PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2016, 1. dio / PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2016, 2. dio / PDF

18
velj.

Financijski izvještaj za 2015. godinu

Bilješke uz izvještaj,2015
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, 2015.
Izvještaj o rashodima,2015
Izvještaj o obvezama,2015
Bilanca,2015
Izvjestaj_o_prihodima_i_rashodima,primicima,2015

12
velj.

Godišnji financijski izvještaj 2014.

Izvještaj_o_promjenama_u_vrijednosti_i_obujmu_imovine_i_obveza
Izvještaj_proračunskih_korisnika_2014
Izvještaj_o_prihodima_i_rashodima_primicima_i_izdacima_2014
Izvještaj_o_obvezama_2014
Bilješke_uz_izvještaj_2014
Bilanca_2014045

-->