Skip to content

Posljednje objave

16
Ožu

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
Pruzmite ovdje

16
Ožu

Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu

Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu
Pruzmite ovdje

16
Ožu

Zaključci i Odluke s 6. sjednice Upravnog vijeća, 2018.

Zaključci i Odluke s 6. sjednice Upravnog vijeća, 2018.
Pruzmite ovdje

12
Ožu

Obavijest o održavanju 6. sjednice Upravnog vijeća JVP GS

Obavijest o održavanju 6. sjednice Upravnog vijeća JVP GS
Pruzmite ovdje

2
Velj

Financijski izvještaj za 2017. godinu

Potvrda o pruzetom financijskom izvještaju 2017. / PDF
Izvještaj o obvezama, 2017. / PDF
Bilanca, na dan 31. 12.2017. / PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (I dio), 2017. / PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (II dio), 2017. / PDF
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, 2017. / PDF
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, 2017. / PDF
Izvještaj proračuna, referentna stranica, 2017. / PDF
Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima izdacima, 2017. / PDF

31
Sij

Zaključci s 5. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci s 5. sjednice Upravnog vijeća
Pruzmite ovdje

31
Sij

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Pruzmite ovdje

31
Sij

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu
Pruzmite ovdje

31
Sij

Program rada i razvoja za 2018.

Program rada i razvoja za 2018.
Pruzmite ovdje

31
Sij

Financijski plan JVP grada Samobora za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Financijski plan JVP grada Samobora za 2018. i projekcije za
2019. i 2020. godinu
Pruzmite ovdje

-->