Skip to content

Posljednje objave

30
Sij

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2019.
Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora je obvezna registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, koji javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom, te otvorenom obliku. Sve zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid u registar ugovora Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora na poveznici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/; Registri ugovora, Datum ažuriranja: upisati razdoblje za koje se traži ispis Registra, Naručitelj: Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora, Kreiraj izvješće.

30
Sij

Plan nabave Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2020.

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora je obvezna Plan nabave i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, koji bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom, te otvorenom obliku. Sve zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid u plan nabave Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora na poveznici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Godina plana: 2020, Naručitelj Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora, Kreiraj izvješće.

28
Sij

Obavijest o održavanju 14. sjednice Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 14. sjednice Upravnog vijeća
Pruzmite ovdje

21
Sij

Procedura zaprimanja, kontrole i plaćanja elektroničkih računa u JVP Grada Samobora

Procedura zaprimanja, kontrole i plaćanja elektroničkih računa u JVP Grada Samobora
Pruzmite ovdje

20
Sij

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Pruzmite ovdje

17
Sij

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura blagajničkog poslovanja
Pruzmite ovdje

17
Sij

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora
Pruzmite ovdje

17
Sij

Odluka o pravu i uvjetima korištenja službenog automobila, mobitela i poslovne kreditne kartice iz 2019. godine

Odluka o pravu i uvjetima korištenja službenog automobila, mobitela i poslovne kreditne kartice iz 2019. godine
Pruzmite ovdje

17
Sij

Program rada i razvoja JVP Grada Samobora za 2020. godinu

Program rada i razvoja JVP Grada Samobora za 2020.
Pruzmite ovdje

16
Sij

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 20120.
Pruzmite ovdje

-->